Убит профсоюзный активист Жаксылык Турбаев

30 августа 2011 | Редакция